MAIDER GIL NAVA

(Abajo en castellano)

GURASO ESKOLA

MAIDER GIL NAVA

Haur, gazte eta familia psikologian espezialista

Aurten Iruñako udalak Laskurain enpresarekin batera ikastolan GURASO ESKOLA TALDE IRAUNKORRA sortzeko aukera eskaini digu. Prestakuntzarako eta hausnarketarako gune honen bidez, familiek gurasotasun positibo baten garapenean dituzten gaitasunak indartu nahi dira. Horretan lagunduko digun Maiderrekin batera hurrengo gaiak landuko ditugu:

  1. Afektua eta komunikazioa
  2. Emozioen maneiua gatazkak kudeatzeko
  3. Teknologia berrien erabilera (heziketa audiobisuala: haurrei nola lagundu, haiekin zertaz hitz egin…).
  4. Mugak eta autoritatea
  5. Sexu-heziketa eta heziketa afektiboa

Ordu eta erdiko aurrez aurreko bost saio izango dira, ostiraletan, 14:50etik 16:20era. Egutegia zehazki hauxe izango da: urtarrilak 19, otsailak 16, martxoak 9, apirilak 20 eta maiatzak 18.

Aurrez aurreko saioetan landutakoaz gain ikasgela birtuala ere izango da. Bertan, zuzeneko saioetan landutakoan sakontzen jarraitzeko eta komentatzeko aukera emango da.

Ikastolan bertan taldea atera ahal izateko 12 pertsonek eman beharko dute izena eta taldea gehienez ere 20 pertsonetakoa izango da (izen-emate hurrenkeraren arabera).

Izen ematea DOANIK egin ahalko da abenduaren 11tik 14ra bitartean lotura honetan:

https://goo.gl/forms/DojwKLH9UXycH2343

Oharra: Izena epearen barruan ematea eta izena ematen dutenen bertaratzeko konpromisoa eskertuko dira. 

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

MAIDER GIL NAVA

Psicóloga especialista en psicología clínica infanto-juvenil y psicoterapia familiar,

Este año el Ayuntamiento de Pamplona nos ha brindado la oportunidad de crear un ESCUELA DE PADRES Y MADRES junto a una profesional de la empresa Laskurain. A través de este espacio de encuentro para la escucha y la reflexión las madres y padres podrán desarrollar sus capacidades y actitudes hacia una parentalidad positiva. Los temas que trabajaremos serán los siguientes:

  1. El afecto y la comunicación
  2. El manejo de las emociones para la gestión de los conflictos
  3. Uso de las nuevas tecnologías (educación audiovisual: cómo ayudarles, qué hablar con ellos…)
  4. Límites y autoridad
  5. Educación sexual y educación afectiva.

Serán cinco sesiones presenciales de hora y media, los viernes, de 14:50 a 16:20 horas. El calendario será el siguiente: 19 de enero, 16 de febrero, 9 de marzo, 20 de abril y 18 de mayo.

Además de lo que se trabaje en esas sesiones, también habrá un aula virtual a través de la que se podrá seguir profundizando y comentando lo hablado en las sesiones presenciales.

Para que salga el grupo de la ikastola, tendrán que inscribirse 12 personas y el número máximo de participantes es de 20 (según orden de inscripción).

La inscripción es GRATUITA y podrá hacerse del 11 al 14 de diciembre a través del siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/DojwKLH9UXycH2343

Nota: será necesario realizar la inscripción dentro del plazo y agradeceremos el compromiso de asistencia de las personas que se inscriban.

 

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!

 

e r a

“Era.eus” webgunea sortu berri dute Nafarroako 28 toki entitatek. Euskaraz ikasten duten haurren “gurasoei laguntza eta baliabideak eskaintzeko” tresna da. Euskara eskolaz kanpo ere indartu behar da, etxean, aisialdian edo kirol jardueretan, esaterako. Ohiko galderak argitzeko informazioa aurkitzeaz gain, gurasoek hainbat bilduma eta baliabide praktiko aurkituko dituzte: jolasak, musika, aplikazioak, ipuinak, herri bakoitzeko eskolaz kanpoko jarduerak, eskualdeka antolatutako agenda…
Sartu http://eranafarroa.eus webgunean eta zabaldu belaunaldi berrien aukERA

Los 28 servicios de euskera de las entidades locales de Navarra han creado “era.eus”. Es una plataforma digital que “ofrece ayuda y recursos a las familias” para que puedan acompañar a sus hijas e hijos en el proceso de aprendizaje en euskera. Es muy beneficioso reforzar las capacidades aprendidas en la escuela también fuera de ella; por ejemplo en las actividades de tiempo libre, en el propio hogar o por medio de las variadas propuestas culturales existentes.
Ademas de informacion para resolver preguntas frecuentes, encontrareis recursos de todo tipo: juegos, musica, aplicaciones, cuentos, listados de actividades extraescolares por localidades, agenda de cada comarca…
Entra en http://eranafarroa.eus y disfruta de la ERA del euskera.

CaminaIturramaOinez

Kaixo familiak,

Ikasturte honetanz egitasmoaren baitan bi eskolatan lan eginen da eskolarako bideak antolatzeko. Aukeratutako ikastetxeak Amaiur Ikastola eta Larraona dira. Bideak ahal bezain ziurrak eta osasuntsuak izan daitezen garrantzitsua da ibilbide sarea osatzea baita garraio ohiturak moldatzea ere. Eskolarako bideak seguruak izateaz gain motibatzaileak, egokituak, integratzaileak, iradokitzaileak ere izatea nahiko genuke…

Umeendako eskolara joatea dirudiena baino gehiago izan daiteke!

Ikastolan batzorde bat sortu da, haiekin harremanetan jarri zaitezkete edozein zalantza argitzeko edota iradokizunak egitekoamaiur.eskolabidea@gmail.com

Jakinaren gainean izanen zaituztegu KAIXO FAMILIEN bidez baita ikastolan jarriko ditugun kartelen ere.

Kaixo familias,

Dentro del proyecto CaminaIturramaOinez se va a trabajar en dos centros escolares para trazar rutas de camino escolar. Los centros seleccionados son Amaiur Ikastola y Larraona. Es importante crear una red de itinerarios seguros y cambiar hábitos de desplazamiento, en busca de un caminos más saludables y más seguros. Queremos que el camino escolar, además de seguro, sea motivador, adaptado, integrador, sugerente….

Para los niños y niñas caminar a la ikastola puede ser más de lo que parece!

Se ha creado una comisión en la ikastola con la que os podéis poner en contacto para cualquier duda o sugerenciaamaiur.eskolabidea@gmail.com

Os mantendremos informados a través de los KAIXO FAMILIA y de carteles en la ikastola. 

GURASO ESKOLA

GURASO ESKOLA

NEREA MENDIZABAL

Psikopedagogoa, haur masajeko hezitzailea eta komunikazioan aditua

 

Nerearekin iaz zigorrei eta beste aukerei buruzko saioa izan genuen. Jasotako balorazioa oso ona izan zen eta aurten, asko kostatu bazaigu ere, bera izango dugu GURASO TALDE EGONKORreko gidari.

 

Sarritan, gurasook gauza bera 100 aldiz esaten dugunaren inpresioa izaten dugu. Batzuetan pasatu egiten gara. Aldi berean, zailtasunak izan ditzakegu gauza bat debekatzeko edo exijitzeko orduan. “Ez” esatea, mugak jartzea, gehiegi kostatzen zaigu, edo gehiegi esaten dugu, gehiegi jartzen ditugu. Zailtasun asko ditugu autoritarismoaren, txantaia eta penaren artean oreka edo erdiko neurria aurkitzen. Ikas daiteke gure autoritatea mantentzen autoritarioa izan gabe, eta baita gure seme-alabekin ongi komunikatzen ere. Nola hitz egin gure seme-alabei entzun diezaguten? Nola entzun hitz egin dezaten? Nola lagundu gure seme-alabei pixkanaka-pixkanaka autonomia eta arrakastaren bidea aurkitzen?

 

Plazak: Talde mugatua izango da, gutxienez 10 eta gehienez 15 pertsonetakoa.

Egunaostiralak9 saio osotara: urriak 20, azaroak 3, abenduak 1, urtarrilak 12, otsailak 9, martxoak 2, apirilak 13, maiatzak 11 eta ekainak 8.

Ordua: 9:30 – 11:30

Prezioa: 200 euro

Izena emateak urriaren 5 arte

https://goo.gl/forms/gUXKRQ9GV50kZFVb2

 

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!

 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

NEREA MENDIZABAL

Psicopedagoga, educadora en masaje infantil y experta en comunicación

 

El curso pasado tuvimos con Nerea una sesión sobre los castigos y sus alternativas. La valoración de los participantes fue muy buena y este curso, aunque nos ha costado mucho, hemos conseguido que ella sea la guía de nuestro GRUPO ESTABLE DE PADRES Y MADRES.

 

A menudo tenemos la impresión de que repetimos las cosas 100 veces. A veces nos pasamos. Al mismo tiempo tenemos dificultades al prohibir y/o exigir cosas. Nos cuesta decir que “no”, o lo decimos demasiado, nos cuesta poner límites o ponemos demasiados. Tenemos dificultades para encontrar el equilibrio entre el autoritarismo, el chantaje y la pena. Se puede aprender a mantener la autoridad sin ser autoritario, también podemos aprender a comunicarnos bien con nuestros hijos e hijas. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos e hijas para que nos escuchen? ¿Cómo tenemos que escucharles para que nos hablen? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas para encontrar poco a poco la autonomía y el éxito?

 

Plazas: limitadas, como mínimo 10 y como máximo 15.

Díalos viernes9 sesiones en total: 20 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre, 12 de enero, 9 de febrero, 2 de marzo, 13 de abril, 11 de mayo y 8 de junio.

Hora: 9:30 – 11:30

Precio: 200 euros

Inscripciones hasta el 5 de octubre:

https://goo.gl/forms/gUXKRQ9GV50kZFVb2

 

¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!